Spolehlivě dokážeme zajistit jak každodenní, tak pravidelné či nepravidelné zásobování čerstvými potravinami. Spolupracujeme jak s restauracemi, tak se školami, školkami a dalšími komerčními subjekty.